جهت مشاهده حکم صادره خود، کد ملی(ده رقمی و بدون خط تیره یا ممیز)  و شماره شناسنامه(بدون خط تیره یا ممیز) را در قسمت مربوطه وارد نموده و سپس دکمه جستجو را بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

کد ملی                

شماره شناسنامه


     
 

Copyright ©2007 IRIB.IR All rights reserved